Közhasznúsági jelentések

Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége a társadalmi vagy egészségi helyzetükből adódóan tartósan, vagy váratlan esemény miatt támogatásra, segítségre szorulók, elsősorban gyerekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmények, illetve szervezetek pártfogása, valamint anyagi és tárgyi eszközökkel való támogatása.
Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységgel valósítja meg:

Pénzbeli és tárgyi adományok gyűjtése:

  • elsősorban az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjai,
  • magyarországi vállalatok és
  • hazánkban élő természetes személyek körében.

A közhasznúságot az alábbi cél szerinti tevékenységre kérte alapítani összhangban a Kszt. 26.§ c./ pontjával:
Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége a társadalmi vagy egészségi helyzetükből adódóan tartósan, vagy váratlan esemény miatt támogatásra, segítségre szorulók, elsősorban gyerekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmények illetve szervezetek pártfogása, valamint anyagi és tárgyi eszközökkel való támogatása.
Az Alapítvány a fentiek megsegítésére adománygyűjtő akciókat szervez, amelyeket országos napilapokban is meghirdet, valamint ugyanitt beszámol az egyes akciók eredményéről is.
Az Alapítvány a beérkezett pénzbeli és tárgyi adományokat maradéktalanul szétosztja a támogatandók között.