Támogatás

Alapítványunk számlaszáma – OTP Bank  11711003-21482753
IBAN: HU68 1171 1003 2148 2753 0000 0000
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

Az AmCham Alapítvány és az AmCham nem titkolt célja, hogy Magyarországon is alkalmat teremtsen az etikus üzleti magatartás fejlődésének erősítésére mind a külföldi, mind pedig a magyar tulajdonú vállalatok, vállalkozók jótékonysági tevékenységén keresztül.

Hogyan valósul meg az adományozás?

 • Az AmCham Alapítvány pályázat útján teszi lehetővé a rászoruló intézmények, szervezetek számára a támogatások igénybevételét. A minden év áprilisában meghirdetésre kerülő országos pályázat immár hagyományőrző, szorosan kapcsolódik az amerikai Hálaadás Napjához
 • Rendkívüli természeti, vagy egyéb katasztrófák által előidézett helyzetek következményeinek enyhítésére irányuló egyedi támogatások szervezése, amely akciók megfelelnek az Alapítvány alaptevékenységi körének
 • Az AmCham Alapítvány Önkéntes munka akciót szervez az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjai és munkatársai számára nonprofit szervezeteknél, melyek szintén pályázat útján nyerhetik el a segítségnyújtást.

Pályázó

Az Alapítvány kizárólag Magyarországon nyújt támogatást, főként bírósági nyilvántartásba bejegyzett, több mint egy éves működési gyakorlattal rendelkező szervezetek számára.

Mire számíthat, aki pályázik?
A támogatók segítségével az AmCham Alapítvány egyszeri, vissza nem térítendő anyagi és/vagy tárgyi támogatást illetve kétkezi munkát nyújt a pályázók számára. Az egy pályázónak biztosított maximális összeg a pályázat kiíráskor kerül meghatározásra.
Az AmCham Alapítvány további lehetőséget nyújt azon alapítványok számára, melyek az adott évben nem nyernek támogatást azáltal, hogy pályázatukat az Amcham Alapítvány társszervezetei felé előzetes hozzájárulásuk alapján továbbítja.

Támogató

Miért az AmCham Alapítvánnyal és nem mással?

 • A kuratórium tagjai elismert üzletemberek, akik az üzleti életben szerzett tapasztalataik alapján pontosan tisztában vannak a vállalatok etikus, átvilágítható, precíz működésre vonatkozó elvárásaival
 • A non-profit szektorban szerzett és magas elismertséget elért több évtizedes tapasztalat
 • A beérkező pályázatok szigorú szakértői szempontok alapján nyerik el az adományozók támogatását, az adományok teljes összegét jótékony célokra használjuk fel. Az átutalt összegek pályázatban megjelölt felhasználásáról a nyertesek elszámolást nyújtanak be.
 • Az adományozók folyamatos tájékoztatást kapnak az adományok felhasználásáról, melyet a Kuratórium tagjai rendszeresen, személyesen ellenőriznek.
 • Az AmCham Alapítvány önállóan, saját erőforrásaival végzi az adományozáshoz kapcsolódó valamennyi munkafázist kezdve a pályáztatástól, a szakmai elbíráláson át egészen az elszámoltatásig.
 • Önkénteseink saját szakmájukban profi szakemberek, akik a gazdasági élet különböző területein szerzett tapasztalataikkal hatékonyan támogatják az Alapítvány működését.
 • A támogatott és a támogató közötti élő kapcsolatnak köszönhetően a programok megvalósítása alatt felmerülő apróbb módosításokat, problémákat sikerül nyomon követni és értékelni, erősítve, javítva a teljes programfolyamat minőségét.
 • Az AmCham Alapítvány tevékenységi körébe tartozik az üzleti és civil szféra közötti kapcsolat erősítése, a két szektor közötti hatékony együttműködés elősegítése.

Mit kap az adományozó cég a pénzéért?

 • A több száz pályázat gazdasági szakemberek által történő előminősítését, jól bevált szempontok alapján
 • Rendszeres riportokat a befolyt összegek felhasználásáról, a támogatottak köréről
 • Vállalati csapatépítési lehetőség az általunk szervezett közösségi jótékonysági munkák alkalmával
 • Találkozást a támogatottakkal, az adományozó közvetlenül részese lehet az élménynek, hogy adni jó…
 • Referenciát a vállalat társadalmi felelősségvállalási (CSR) tevékenységéről és az Értékes Állampolgár (Good Citizen) elismerésről
 • Javaslattételi lehetőséget egyedi jótékonysági projektek megvalósítására (amennyiben a javaslattevő cég a megvalósításhoz elengedhetetlen önkénteseket biztosítja, figyelembe véve az AmCham Alapítvány önkéntes alapon történő szerveződését)
 • PR lehetőség a nyújtott segítségre való figyelemfelkeltés céljára (pl. sajtó, televízió)