Rajki Zsuzsa Díj, az ifjú tehetségekért 2024

 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa (AmCham Alapítvány) országos pályázatot hirdet az alábbi címmel:

“Rajki Zsuzsa Díj, az ifjú tehetségekért”

 magyarországi állami gondozásban élő tehetséges gyermekek részére

 

Az Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan, 2024-ben is támogatja a hátrányos gyermekekkel foglalkozó intézményeket, és segíti Őket abban, hogy a gondozásukban élő tehetséges gyermekek felvehessék a versenyt a családokban élő társaikkal.

Célunk, hogy a Rajk

i Zsuzsa Díjjal olyan gyermekeket támogassunk, akik a nehéz körülményeik ellenére is képesek kiemelkedően teljesíteni a tudományok, művészetek, és a sport területén, példamutató viselkedésükkel képesek motiválni társaikat.

A pályázat részletei
Pályázók köre:          Magyarországon bejegyzett gyermek, lakás- és krízisotthonok, egyesületek

Kinek a nevében adhatnak be pályázatot:

bármely állami gondozásban élő, jó képességekkel bíró, tehetségterületén már eredményeket elérő 12-25 év közötti gyermek meghatározott keretösszegben élvezheti az Alapítvány anyagi támogatását.

A Rajki Zsuzsa Díj célja, hogy anyagilag támogassa az olyan természettudományokban, művészetekben, sportban kiemelkedő képességű gyerekeket, akik számára a tehetséggondozás finanszírozása intézményének nehézséget okoz.

Jelentkezés

 Egy szervezet több gyermekkel is pályázhat.
Pályázhatnak: Magyarországon bírósági nyilvántartásba bejegyzett, a program céljának megfelelő szervezetek (alapítványai, egyesület, közhasznú társaság, szövetség), amelyek létesítő okirata szerint 25 év alatti gyermekek támogatásával, segítésével, fejlesztésével, testi-lelki állapotuk előremozdításával kapcsolatos tevékenységet folytatnak.

Pályázat benyújtására nem jogosultak: Magánszemélyek, gazdasági szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, költségvetési intézmények, közalapítványok, kamarák.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 11.500.000,- forint

A támogatás formája: vissza nem térítendő anyagi támogatás.

Az AmCham Alapítvány támogatásáért levélben vagy a megadott e-mail elérhetőségeken lehet jelentkezni, melyhez az alábbi dokumentumokat kérjük, hogy mellékeljenek:

  • Jelentkezési lap (letölthető innen)
  • Motivációs levél – arról, hogy a pályázó gyermeknek milyen céljai vannak tehetségterületén, és hogy miért van szüksége erre a támogatásra
  • Tanár/mentor ajánló levél – rövid ajánlólevél mentortól, tanártól, aki a gyermekkel foglalkozik
  • Fénykép a pályázó gyermekről

A pályázati anyagot eljuttathatják e-mailben (info@amchamfoundation.hu), illetve postai úton is (1051 Budapest, Szent István tér 11.)

A beérkező jelentkezéseket az AmCham Alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete és Kuratóriuma bírálja el, döntését legkésőbb július 15-ig meghozza. A pályázati összeg a 2024. évben használható fel, fenntartjuk a jogot több nyertes választására.

A megalapozott döntéshozatalhoz kérjük, hogy a Jelentkezési lapon minden rendelkezésre álló információt tüntessenek fel!

Beérkezési határidő: 2024. június 30. A pályázatok elbírásának eredményéről július 15. után mindenkit értesítünk!

 

Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány – AmCham Alapítvány

Weboldal: http://amchamfoundation.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/amerikaikereskedelmi.kamaraalapitvany
Székhely:1051 Budapest, Szent István tér 11. VI. emelet
E-mail: info@amchamfoundation.hu  Adószám: 18106400-1-41
Közhasznúságú fokozat: közhasznú szervezet
Nyilv. vételi végzés száma: 13. PK. 61124/2001/22